Värm upp ordentligt innan passet med exempelvis rodd.

Dagens pass är en riktig utmaning även om det bara är en enda övning där hela kroppen involveras på ett helt fantastiskt vis. Det ni skall göra är hela 100 Marklyft! På kortast möjliga tid. Se till att ni under hela tiden har en korrekt hållning med lätt svank och vila när ni inte kan hålla rätt hållning alt. sänk vikten så att ni orkar igen.