Visste ni att det så kallade ohälsotalet i Munkedal ligger en bra bit över riksgenomsnittet som även det är väldigt högt? Detta vill vi på DreamBody jobba med att få ner till en nivå som ligger under riksgenomsnittet. Att vi kommer ha sjukdagar för anställda är inget vi helt kan få bort beroende på förkylningar, influensor osv. men vi KAN hjälpa till att undvika onödiga sjukskrivningar som oftast beror på enformiga arbetsuppgifter etc. Det vi kan se ur tabellen nedan är att sjukskrivningarna mer än fördubblas efter 45 års ålder vilket är skrämmande. Detta kan vi motverka genom att bidra till att anställda har någon mer typ av fysisk aktivitet än bara det dom gör i jobbet. Får de anställda ingen kompletterande träning så kommer slitage skador osv som ett brev på posten. Om en anställd är sjukskriven 50 dagar på ett år så kommer detta kosta företaget upp emot 70000:-+ förlorade intäkter på i vissa fall det dubbla, så ett helt realistisk scenario är att dessa 50 dagar kan kosta ett företag över 200000kr på ett enda år. Då ska vi ha i åtanke att detta är bara EN anställd. Tänk om ett företag får 5 sjukskrivna under samma år, detta vore katastrofalt för ett mindre företags ekonomi. Sedan finns det ännu en minst lika stor aspekt att ta hänsyn till, det är att när vi tränar så kommer även den psykiska hälsan få en enormt positiv effekt vilket även det gör att sjukskrivningarna minskar. En satsning på friskvård även i ett litet företag med få anställda kan och är i förlängningen en investering som lönar sig både för företaget och den anställda.

Här ser ni hur det ser ut med sjukskrivningar i just Munkedals kommun.